Med kvalitét i fokus

Som leverantör har Auterra Infrastructure AB en viktig uppgift i att säkerställa att våra uppdrag levereras i enlighet med såväl kundens, branschens samt myndigheternas högst ställda krav på kvalitét och leveranssäkerhet. Vi ser kvalitét som en framgångsfaktor såväl i enskilda uppdrag som i ett långsiktigt företagarperspektiv.

Vårt egenutvecklade och egenanpassade kvalitétsledningssystem ”SMART-KVALITÈT” bygger på en kundfokusering av verksamhetens processer i syfte att hela tiden öka kundnöjdheten och bidra till ständig förbättring genom erfarenhetsåterföring.

Vårt kvalitétsarbete syftar till att säkerställa att våra kunders önskemål, behov och krav fastställs, dokumenteras och uppfylls. Avstämning och dokumentation av kundkrav och författningskrav sker regelbundet för, under och efter en beställning.

Kvalitét ska genomsyra allt vi gör, från första kundkontakt till utfört uppdrag. Vårt övergripande mål är att i alla uppdrag säkerställa att högsta möjliga kvalitét uppnås genom att:

  • Alltid verka för nöjda kunder
  • Utföra våra uppdrag effektivt, i rätt tid, med högsta servicenivå
  • Ha kunnig och serviceinriktad personal som alltid följer arbets- och säkerhetsanvisningar
  • Ha modern och godkänd utrustning i bra skick, enligt fastställda myndighetskrav
  • Följa gällande lagar, förordningar, branschregler och andra krav
  • Inom ramen för bolagets kvalitétsledningssystem, uppnå ställda kvalitétsmål
  • Systematiskt arbeta med ständig förbättring genom utbildning och erfarenhetsåterföring

Varje medarbetare ansvarar för att säkerställa kvalitéten på sitt uppdrag genom egenkontroll – så att det alltid uppfyller företagets kvalitétspolicy samt motsvarar eller överträffar kundens förväntningar, behov eller krav.

Frågor?

Varmt välkommen att kontakta oss om våra tjänster.